Välkommen till en revisionsbyrå
med hög servicenivå och tillgänglighet

Vi är professionella revisorer och samtalspartners åt små och medelstora företag med koncentrerat och aktivt ägande. Vi tillför bred kunskap och mervärden som ligger till grund för viktiga beslut som rör dig och ditt företags framtid. Välkommen som kund!

 
Info Angående Covid-19

Av respekt för och med hänsyn till både våra kunder och medarbetare följer vi Folkhälsomyndighetens uppmaning om att stanna hemma när man är sjuk.

Har du symptom på luftvägsinfektion – även om de är lindriga eller har besökt riskområden nyligen – så ber vi er vänligen att avstå från att besöka oss.

Vår ambition är att merparten av våra kontakter kommer att gå genom andra vägar än fysiska kontakter. Vi är tacksamma om ni ringer oss så tar vi mötet över telefon istället. Går absolut lika bra! Detta gäller även för inlämnande av material – ring oss innan ni kommer.

När vi hälsar kommer vi under en period att inte ta i hand. Detta för att minska risken för att sprida smitta – återigen med både hänsyn till våra kunder och medarbetare.

Vi fortsätter att följa utvecklingen varför våra riktlinjer kommer att uppdateras löpande.


 
 Revision  Redovisning  Rådgivning
Vi genomför ober-oende revisioner genom att granska och bedöma ditt företags årsredo-visning, bokföring och förvaltning. Resultatet dokumenteras och rapporteras till dig som företagare och i revisionsberättelsen. 
LÄS MER »
En väl fungerande redovisning är en grundläggande förut-sättning för att företa-gets ledning ska kunna driva och styra företaget.
Ett bra upplägg av redovisningen lägger också grunden för en kostnadseffektiv revision. 
LÄS MER »
Det ställs höga krav på dagens företagare, med ökad konkurrens och en stor mängd lagar och regler att ta hänsyn till. Vi ställer de viktiga frågorna och tar fram underlagen inför besluten för våra kunder dagligen.
LÄS MER »