Lön eller utdelning?

Eftersom många av våra kunder är små och medelstora företag så rör vår skatterådgivning inte bara företaget utan även privatpersoner. Vi tycker att det är viktigt att se till helheten när det gäller skatter och avgifter både för företaget och ägaren/ägarna. Privatekonomin och företagets ekonomi är ofta tätt sammanlänkad.

När ägarna tar ut medel ur företaget finns det olika alternativ som lön, pension och vinstutdelning. Lön och pension är avdragsgilla i bolaget men belastar bolaget med sociala avgifter. Sociala avgifter ger också förmåner i form av pension och sjukpenning, upp till ett tak som ligger kring 30 000 kr i månadslön.

Bolagsskatt betalas på vinster som delas ut till aktieägarna. För delägare i fåmansföretag finns det särskilda regler om beskattning i utdelning som kan göra det förmånligt att ta ut överskotten som vinstutdelning, jämfört med lön eller att spara vinsterna i företaget. Skillnaderna i skatt, avgifter och förmåner mellan de olika alternativen kan vara stora.