Rådgivning

Det ställs höga krav på dagens företagare, med ökad konkurrens och en stor mängd lagar och regler att ta hänsyn till. Vi ställer de viktiga frågorna och tar fram underlagen inför besluten för våra kunder dagligen.
 
I samband med rådgivningen möter du ofta flera medarbetare hos oss, t.ex. redovisningskonsulter, företagsrådgivare och skatteexperter. Vi hjälper dig med att se framåt och göra analyser och antaganden. Det kan röra budget, ta fram underlag för kontakter med kreditgivare, bedöma effekterna av prisförändringar, investeringar eller nyanställningar. Du får även råd inom många viktiga områden, t.ex. ekonomisk styrning och planering, familjerätt, skatter och IT. Vi kan också hjälpa dig med kontakter till banker, kreditbolag och myndigheter.

Till vänster har vi listat några viktiga frågor att ta ställning till för företag som startar upp och för företag som ska avvecklas.